Kerk
Oostende
Rond de KAPUCIJNENKERK, de oudste kerk van Oostende
in het centrum van het oude stadsgedeelte
het vroegere druk bewoonde schipperskwartier,
groeit de
ELIA – GEMEENSCHAP

EEN INITIATIEF VAN HET BISDOM BRUGGE